Mis aitab eesmärgini jõuda?

Kui palju me teadlikult omale isiklikke eesmärke seame ja neid endale teadvustame? Mina võin küll ütelda, et ega ma väga tihti seda teadlikult ei tee. Või kas üldse? Kas elu kulgeb nagu ta kulgeb või on meil endal ikkagi mingi roll? Mõtle kasvõi tänasele hommikule. Kas tõesti Sa ei mõtelnud, et mida täna teed või mis plaanid on homseks või nädala lõpuks?

Tegelikult on meie peades ikkagi mingid eesmärgid mida me endale seame. Kuid selleks, et need eesmärgid selles mõtete virrvarris üles leida ja osata eesmärkideni jõuda on heaks abiliseks S.M.A.R.T mudel. Nimetatud akronüümi pani kirja George T. Doran, kes 1981. aastal avaldatud artiklis “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives“. Seda mudelit saab väga hästi kasutada nii oma isiklike kui ka äriliste eesmärkide kirjapanemisel ja analüüsimisel.

Specific – konkreetsus

Eesmärk peab olema konkreetne ja saavutatav. Mõtle läbi ja sõnasta mida soovid saavutada. Abiks eesmärgi mõtestamisel on järgmised küsimused.
Mida – soovid saavutada?
Miks – oled selle eesmärgi püstitanud?
Kes – saab Sind eesmärgi saavutamisel aidata?
Kus – keskkonnas (koht/sündmus) ma selle eesmärgi saavutan?
Millal – ma jõuan eesmärgini?
Mis – vahendeid kasutades ma jõuan eesmärgini?

Relevant – asjakohasus

Mõtle kui oluline on see eesmärk Sinule. Ühtib see ka Sinu teiste eesmärkidega ja vajadustega. Oluline on ka eesmärgi ajastatus. Aeg ajalt võib juhtuda nii, et ühe eesmärgi saavutamiseks on vaja hoopis seada mõni uus vahe-eesmärk ja seetõttu lükkub peaeesmärgi saavutamine edasi.

Measurable – mõõdetavus

Iga inimene soovib näha tulemusi. Selleks, et need ka eesmärkide täitmisel oleks nähtavad tuleb vaadata, et tegevused mida planeerid oleks mõõdetavad. Sea endale mõned verstapostid konkreetsete ülesannete täitmiseks, sest see hõlbustab arusaamaks kuidas kulgeb eesmärgini liikumine.

Achievable – saavutatavus

Mõtle kui oluline on Sinu poolt seatud eesmärk, kas see on väljakutse Sinu jaoks. Analüüsi mida on vaja teha selleks, et eesmärk saavutada (uued teadmise, oskused, hoiakute muutmine jne). Kas Sul on olemas vajalikud vahendid/oskused. Kui need puuduvad, siis mõtle mida on vaja nõutud teadmise/oskuste saavutmiseks. Oluline on meelde jätta see, et kogu mõttetegevus ja arutelu on motiveeriva suunaga.

Time-bound – ajastatus

Eelpool on ka juba olnud juttu eesmärgi ajastamisest ja ajalise plaani tegemisest. Oluline ongi see, et eesmärk peab olema reaalse ajaplaaniga. Kui tekivad ebareaalsed tähtajad, siis ei pruugi eesmärgini jõuda. Sea endale vaheeesmärgid ja julge ka ajalisi tähtaegu muuta kui oled endale täpselt põhjendanud miks see vajalik on.

Kuidas siis S.M.A.R.T mudeli kaudu eesmärk sõnastada?

See jutt on kõik ilus ja tore, aga ikkagi võib küsimus tekkida, et milline eesmärgi sõnastus oleks siis kõige tulemuslikum. Püüan tuua allpool ühe näite. Väga paljud soovivad olla oma töös paremad. Seega eesmärk on teha paremini oma tööd. See on väga üldine sõnastus ja sellise sõnastusega ei ole tõenäoliselt eesmärk saavutatav. Seega peaks olema selgem ja mõõdetavam sõnastus.

Proovime nüüd kasutada S.M.A.R.T mudelit teemas, et kuidas saaks parema kodulehe luua.

S
Ma olen tagasisidet saanud ja ise tunnetan, et minu oskused kodulehe tegemisel on ebapiisavad. Soovin õppida kodulehe tegemist, et saaksin atraktiivsemalt vahendada infot ja edastada omi mõtteid.
M
Järgmise postituse juurde lisan fotod ja videolõigu. Olen õppinud siduma kodulehte ettevalmistatud ankeetküsitlusega mida saavad kodulehe lugejad kasutada.
A
Minu oskuste täiendamine kodulehe administreerimisel suurendab kodulehe visuaalset ja sisulist väärtust ning võimaldab infot huvitavamalt kodulehe lugejateni viia.
R
Hetkel on kodulehe tegemine mul veel hobi, aga soovin läbi selle lehe hakata andma rohkem infot enda tegevuse kohta ja jagama inimestele mõtteid leidmaks ennast ja aitamaks teisi. Mulle meeldib see mida teen ja soovin tulevikus oma tegevusega areneda.
T
Kolme kuu pärast pean oskama ma kodulehte hallata nii, et administreerimine võtab sissekannete tegemisest minimaalselt 15% ajast ja sisu loomine 85% ajast.

S.M.A.R.T eesmärk – Oma tegevuse laiendamisel on mul vaja parandada oma oskusi kodulehe haldamisel. Õppides läbi web programmide ja kuulates praktikute nõuandeid saan oskused mis võimaldavad postituse tegemise ajast vaid 15% tehnilise tegevusele panustada. Õpin järgmise kolme kuu jooksul kodulehe administreerimist.

Pean tõdema, et ega ei olnud just väga lihtne oma peas kõike seda läbi mõtelda, aga nüüd kui see valmis on ja ka kirja pandud sai, siis on hea tunne ja selge eesmärk koos tulemuse sooviga ja ajalise plaaniga.

Proovi nüüd ise ka mõni eesmärk läbi S.M.A.R.T mudeli sõnastada. Kui abi vajad, siis kirjuta mulle ja püüan aidata Sind selle mudeli kasutamisel.