Millised on minu isikuomadused?

Igal ühel meist on oma tugevused ja nõrkused. Kui me neid teame, siis saame me ennast arendades neid kas kasutada või vältida. Väga paljud teadlased on kirja pannud teoreetilised sõnastused ja jaganud iseloomuomadused gruppidesse. 

Kõige rohkem meeldib mulle R.R.McCare ja P.T.Costa (1996) sõnastatud teooria mida nimetatakse viiefaktori teooriaks. Mina arvan, et tegelikult ei ole selget piiri isiksuse omaduste vahel, vaid meis kõigis on mingi killuke igast omadusest. Küll aga me kaldume kõik rohkem või vähem ühe omaduse poole. Loe ja tee kindlaks millise isiksuseomaduse poole Sina kaldud või milliste gruppide kombinatsioon on Sinu isiksuseomadeustele iseloomulikumad.  R.R. McCare ja P.T. Costa (1996) on lähtunud viiest olulisest faktorist: neorootilisus, ekstravertsus, avatus kogemusele, sotsiaalsus ja meelekindlus. Vaata millised näitajad on iseloomulikd nendele faktoritele

Väga lihtne oleks kui me suudaksime klassifitseerida oma isiksuseomadused ja soovi korral teadlikult neist oma tegevuses lähtuda. Paraku, aga me oleme kõik mõjutatavad. Üheks suureks mõjutajaks on keskkond meie ümber. Ma jagan täiesti Carl Rodgers’i arvamust kes ütleb, et inimese arenemiseks ja eneseaktualisastsiooni saavutamiseks on vaja keskkonda mis pakub ehedust, aktsepteerimist ja empaatiat. Seega mõjutab inimese arengud teda ümbritsev keskkond (teised inimsed).

Mõtle millised on olnud Sind ümbritsevad inimesed ja kuidas nad Sind mõjutanud on. Samuti aga tasub mõtelda ka sellele, et milline olen ma ise ja kuidas mõjutan mina oma lähedasi inimesi või kolleege.